Cine suntem noi ? Dascăli, copii și părinți care, împreună, realizăm lucruri minunate sub ocrotirea spirituală a marelui scriitor Liviu Rebreanu . Călăuziți de îndemnul acestuia ca ,,sufletul să fie totdeauna la fel cu gândul, gândul cu vorba și vorba cu fapta…”, nădăjduim ca faptele să ne fie o mărturie despre credinţa noastră, a dascălilor,în ceea ce considerăm a fi misiunea sacră a școlii, pe care ne-o asumăm clipă de clipă: educarea copiilor întru adevăr, bine şi frumos.

Privind în trecut, nu putem trece cu vederea schimbările care au avut loc din anul 1974 - când au pășit în noul lăcaș de învățământ, Școala Generală Nr. 9 din Miercurea Ciuc, primii elevi - până astăzi. La înființare, școala dispunea de un corp de clădire cu 12 săli de clasă, laborator de fizică-chimie, laborator de biologie, un atelier pentru desen și sculptură, în care învățau 425 de elevi, din care 19 erau în clasa I, secția română. După 11 ani, numărul elevilor aproape s-a triplat și s-a înființat prima clasă de secție română la gimnaziu. În toamna anului școlar 1990-1991, ca urmare a evenimentelor din 1989, a fost înființată școala cu predare în limba română, unde au pășit sfioși pe poartă elevii secției române din trei școli generale( Nr.1, Nr.9 și Nr.12). Cei peste 900 de elevi învățau în schimburi, spațiul disponibil fiind insuficient. Ca urmare, în 1994, s-a dat în folosință o aripă nouă a școlii, cu 9 săli de clasă, condițiile pentru desfășurarea activităților instructiv-educative îmbunătățindu-se simțitor. În 27 noiembrie 1995, la 110 ani de la nașterea lui Liviu Rebreanu, Școala Generală Nr.9 a primit și numele marelui scriitor, nume sub care această școală s-a afirmat și s-a impus în toți acești ani printre cele mai importante și mai respectate unități școlare a învățământului primar și gimnazial harghitean. Un moment deosebit în viața școlii a reprezentat anul 1998, când s-a finalizat construcția sălii de sport.

Tot în acest ana fost aprobată înființarea primei clase în alternativa educațională Step by Step ( în prezent funcționând în școală 5 clase în această alternativă, la învățământul primar).

Deși la început această alternativă a fost privită cu scepticism, schimbările rapide petrecute peste tot în lume, au făcut ca să se înțeleagă cât de important este să alimentăm nevoia de cunoaștere și învățare a copiilor în perspectiva secolului XXI. Programul Step by Step respectă curriculum-ul național, și în același timp, integrează cele mai bune practici internaționale din domeniul educației, promovând învățarea prin descoperire, predarea orientată după nevoile și interesele copilului; caută să se asigure că orice copil achiziţionează şi dezvoltă aptitudini fizice, cognitive, emoţionale, etico-morale, artistice, teoretice, sociale şi practice pentru a participa la o societate democratică, deschisă.

La împlinirea unui deceniu de existență sub numele de Școala Generală ,, Liviu Rebreanu”, în 2005, i-am primit cu sufletul deschis în mijlocul nostru, pentru a se alătura rebrenienilor, pe cei 127 de preșcolari, împreună cu doamnele lor educatoare, de la grădinițele din cartier. An de an, din motive obiective, numărul elevilor a scăzut, astfel încât, începând cu anul școlar 2006-2007, numărul claselor, atât în învățământul primar cât și în cel gimnazial s-a redus la 2 pe fiecare nivel.

De la cei ce au deschis porţile școlii pentru prima dată, până la cei ce azi veghează spre a fi mereu deschise, toţi au rămas demni în faţa faptelor lor. Azi, imaginea şcolii a dobândit un contur definit prin responsabilitate, iniţiativă, creativitate, parteneriat şi dinamism. Trebuie evidențiată implicarea oamenilor şcolii în activitatea de formare continuă, în activităţile de perfecţionare la nivelul comisiilor metodice, în utilizarea calculatorului, în studii postuniversitare, masterat, menite să formeze și să dezvolte competenţele specifice profesiei pe care, apoi, să le valorizeze prin performanţe în activitatea didactică.

La fel de importantă s-a dovedit a fi, de-a lungul timpului, și calitatea bună a managementului la nivelul instituției, implicând respectarea riguroasă a programelor și a regulamentului școlar, valorificarea la maximum a posibilităților de dotare și reamenajare a mediului educațional, astfel încât să primeze în permanență nivelul ridicat al activității didactice, prin cultivarea personalității, stimularea activității creative, culturale, sportive și civice în rândurile elevilor. Cu toate schimbările care se petrec în jurul nostru, cu viteză parcă din ce în ce mai mare, este foarte complicat să modelezi personalităţi după stilul domnului Trandafir, dar dascălii școlii, prin cooperare şi încurajarea iniţiativei individuale, prin inovaţie didactică, urmăresc dezvoltarea fiecărui elev, susținegalitatea de șanse și formează oameni.

Conştienţi că învăţarea este un proces activ de cunoaştere, cu atât mai valoros, cu cât se realizează prin efort propriu, au inițiat și desfășurat proiecte educative și parteneriate educaționale, dând şansa elevilor de a-şi regăsi aptitudinile, de a se autodescoperi, de a-și dezvălui inteligenţa, spiritul practic, dar şi anumite deprinderi de comportament, pregătindu-i pentru participarea lor viitoare la o societate ce promovează noul în toate domeniile. Dintre proiectele de anvergură, amintim câteva mai complexe la nivel interjudețean:

2001: ,,SAMUEL VON BRUKENTHAL - PERSONALITATE ISTORICĂ DE SEAMĂ DIN TRANSILVANIA” proiect finanţat de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală înparteneriat cu Liceul Brukenthal, Sibiu;

2004: „EUROPA – FAMILIE DE POPOARE”- parteneriat cu Şc. „Georgeta Mircea Cancicov”, Bacău;

2005: „NOI ŞI EUROPA” – parteneriat cu Şcoala Generală Nr. 17 Braşov şi Şcoala Gen. Nr.8 Botoşani;

2005:„PENTRU UN MEDIU CURAT ŞI SIGUR” – parteneriat cu Şcoala Gen. Nr.8 Piatra Neamț;

2006: ,,PERSONALITĂŢI ALE LITERATURII ROMÂNE-MIHAI EMINESCU ŞI LIVIU REBREANU”- parteneriat cu Şcoala cu cl. I-VIII ,, Mihai Eminescu” Sibiu;

2008-2010: proiectul MOZAIC ,, Comunicare şi educaţie interculturală în comunităţile multietnice”, derulat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Pestalozzi. De asemenea am avut şansa de a obține finanțare pentru două proiecte multilaterale Comenius:

,,Copii, jucării și jocuri”, desfăşurat în perioada septembrie 2003-august 2006 cu parteneri din Italia (coordonator proiect) şi Austria;

,, Toate realitățile și visele împreună” desfăşurat în perioada septembrie 2008-august 2010 cu parteneri din Italia(coordonator proiect), Turcia, Portugalia, Anglia, Spania, Germania şi Suedia.

Participând în aceste proiecte, elevii au trăit pe viu experienţa contactului cu alte culturi europene, şi-au format o imagine de sine pozitivă şi au căpătat încredere în forţele proprii, şi-au dezvoltat abilităţile de a se exprima prin desen, cântec, dramatizare, de a comunica mai eficient cu ceilalţi colegi, dar şi cu cadrele didactice, de a lucra în echipă, respectând imaginaţia şi spiritul creator al fiecărui copil, şi-au îmbunătăţit cunoştinţele (în special de limbă engleză). Prin participarea sau implicarea părinţilor la diferite activităţi desfăşurate în cadrul proiectelor, s-a amplificat şi aprofundat şi relaţia părinte-elev-şcoală.

Vrem să credem că școala noastră va însemna și pe viitor performanță și prestigiu, va rămâne o școală în care dascălii dăruiesc din preaplinul sufletului și cunoașterii, iar elevii sunt ajutați să-și găsească calea spre viitor, să învețe să câștige, dar și să depășească o înfrângere, să fie ei înșiși, să-și atingă idealurile și să se bucure de copilărie.