Înscrierea în învățământul primar 2024 – 2025  

posted in: Noutati | 0

Înscrierea în învățământul primar 2024 – 2025

 

Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu”  are alocate 2 clase pregătitoare în planul de școlarizare :

1 clasă în alternativa Step by Step și 1 clasă învățământ tradițional

POT FI ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2024, inclusiv

 Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 –  în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar, eliberată de unitatea de învățământ de nivel preșcolar în baza cererii depuse de părinți la secretariatul instituției, sau, dacă nu au frecventat grădinița, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE).

Evaluarea se face în perioada 28 martie -10 aprilie 2024

În perioada 11 aprilie – 14 mai 2024, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ

Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.

Notă: Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere

Activitățile specifice primei etape de înscriere se vor finaliza pe data de 29 mai 2024. 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  1. Cererea-tip de înscriere poate fi completată şi validată direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
  2. Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
  3. Copie şi original – certificatul de naştere al copilului
  4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
  5. Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ

Criterii specifice pentru departajarea copiilor la clasa Step by Step sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea :

a) copiii provin de la grupele de învățământ preșcolar din unitate – 3 puncte

b) copiii au domiciliul în circumscripția școlii – 2 puncte

Notă: În cazul în care numărul de locuri în alternativa Step by Step este mai mic decât numărul solicitărilor, după aplicarea criteriilor de departajare, copiii sunt înmatriculați în clasa de învățământul tradițional

Informații suplimentare la secretariat, tel. 0266-311 479, 0730 584 675 și pe site-ul  https://rebreanu.ro/noutati

Notă: Ordinul de ministru nr. 4019/15.03.2024 reglementează înscrierea la clasa pregătitoare  pentru anul şcolar 2024-2025. Detalii la : https://portal.eduhr.ro/metodologa-de-inscriere-a-copiilor-in-invatamantul-primar-si-a-calendarului-inscrierii-in-invatamantul-primar-pentru-anul-scolar-2024-2025

Întâlnirea pentru informarea părinților în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare va avea loc la sediul instituției, miercuri, 3 aprilie 2024, ora 17.

Sala în care se va desfășura întâlnirea va fi afișată la intrarea principală a clădirii.

                                                                                                                                              Director,

                                                                                                                                 Miron Carmen Luminița

 

Străzile arondate instituției
ALEEA OCTAVIAN GOGA

ALEEA PIPACS

ALEEA PICTOR NAGY ISTVÁN

BULEVARDUL TIMIŞOAREI

PIAŢA LIBERTĂŢII

PIAŢA MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY

PIAŢA SZENT ÁGOSTON

PIAŢA – 1956

STRADA AGYAGFALVA

STRADA APOR PETER

STRADA ARATÁSTETO

STRADA ÁLMOS VEZER

JIGODIN BĂI

STRADA BARÁTOK KERTJE

STRADA BÁNYA

STRADA BERZEI

STRADA BORVIZ

STRADA BRAŞOVULUI

STRADA CIOBOTENI

STRADA CÎMPUL MARE

STRADA CÎNTARULUI

STRADA CSIBA

STRADA CULMEI

STRADA DOMB

STRADA ELOD VEZER

STRADA EROILOR

STRADA FABRICII

STRADA FRANCISCANILOR

STRADA FESULO

STRADA FODORKERT

STRADA FORRÁS

STRADA GAÁL MOZES

STRADA GÁL SÁNDOR

STRADA GRĂDINARILOR

STRADA GRÎULUI

STRADA GYUJTO

STRADA HARGHITA

STRADA HOLD

STRADA HOLLOK

STRADA HUBA VEZER

STRADA IANCU DE HUNEDOARA

STRADA INIMII

STRADA ION CĂIANU

STRADA JOKAI MOR

STRADA JOIŢA

STRADA KALÁSZ

STRADA KAS

STRADA KICSI

STRADA MIC

STRADA KISSOMLYO

STRADA KOS KÁROLY

STRADA KOSSUTH LAJOS

STRADA KOVES

STRADA KOROSI CSOMA SÁNDOR

STRADA KUT

STRADA KOND VEZER

STRADA LACULUI

STRADA LÁZÁR

STRADA LEVENDULA

 

STRADA LUNCA MARE

STRADA MANEJULUI

STRADA MÁRTON ÁRON

STRADA MESTEACĂN

STRADA MEZESEK

STRADA MIHAI EMINESCU

STRADA MIHAIL SADOVEANU

STRADA MORII

STRADA MOGYOROS

STRADA NAP

STRADA NICOLAE BĂLCESCU

STRADA OBOR

STRADA OND VEZER

STRADA OLTUL

STRADA PANTEI

STRADA PATAK

STRADA PATINOARULUI

STRADA PETOFI SÁNDOR

STRADA PIEŢII

STRADA PROGRESULUI

STRADA PUNKOSD

STRADA REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE

STRADA RET

STRADA SALCÎM

STRADA SARKADI ELEK

STRADA SALCIEI

STRADA SÎNCRĂIENI

STRADA SPERANŢEI

STRADA STADION

STRADA ŞUMULEU

STRADA SZEK

STRADA SZEK II

STRADA SZEKED

STRADA SZEKELY MOZES

STRADA SZERU

STRADA TANOROK

STRADA TARLO

STRADA TAS VEZER

STRADA TEILOR

STRADA TOPLIŢA

STRADA TOHOTOM VEZER

STRADA UZINA ELECTRICĂ

STRADA VASFUVO

STRADA VÁRKO

STRADA VENCZEL JOZSEF

STRADA VÎNĂTORILOR

STRADA VOROSMARTY MIHÁLY

STRADA VULTUR

STRADA ZENIT

STRADA ZORILOR

STRADA ZSÁK

STRADA UGAR

CARTIER HETVEZER

STRADA COŞBUC

STRADA FLORILOR

STRADA LEVANDEI

STRADA LIVIU REBREANU

STRADA  MICĂ

STRADA  ŞUMULEU MIC