Inscriere în clasa pregătitoare 2020

posted in: Noutati | 0

Vă așteptăm cu drag!

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2020, inclusiv.
La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1.09 – 31.12. 2020, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) în perioada 25 FEBRUARIE-20 MARTIE .
Programările pentru evaluarea psihosomatică se fac de către doamnele educatoare care coordonează grupa unde copilul frecventează în prezent grădinița.
Pentru o mai bună informare privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare vă invităm la :
• ședință cu părinții – marți, 3 martie 2020, ora 16.30 în sala profesorală a Școlii Gimnaziale ,,Liviu Rebreanu”
• ,,Ziua porţilor deschise”– în perioada 2-6 martie 2020, între orele 8-12, părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile școlare în care își desfășoară activitatea clasa pregătitoare Step by Step şi clasa I A și vor putea discuta cu cadrele didactice pentru o mai bună informare.
Clase pregătitoare aprobate conform planului de școlarizare pentru
anul școlar 2020-2021:
• 1 clasă învățământ tradițional – 20 locuri
• 1 clasă învățământ alternativa Step by Step – 20 locuri
Documente necesare înscrierii:
1. cerere-tip de înscriere care se completează la sediul unității sau online; validarea cererii-tip este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8 – 16 (luni-vineri) ;
2. copie după certificatul de naștere al copilului;
3. copie după actul de identitate al unuia dintre părinți de unde să reiasă domiciliul stabil;
4. adeverință eliberată de medicul de familie cu vaccinările copilului și care atestă că este apt pentru școală (se poate aduce până la 1 septembrie 2020);
5. avizul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1.09-31.12.2020 și doresc înscrierea în clasa pregătitoare;
6. o folie de plastic.
Înscrierea copiilor se va face la secretariatul școlii în două etape:
• 4 – 23 martie 2020, între orele 800-1600 , I etapă
• 23 – 30 aprilie 2020, a II-a etapă, pentru copiii care nu au fost înscriși în prima etapă.
Informații suplimentare la secretariat, tel. 0266-311 479 și 0730 584 675.
Notă: Ordinul de ministru nr. 3277/17.02.2020 reglementează înscrierea la clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2020-2021.

Director,
Miron Carmen-Luminița