Inscriere în clasa pregătitoare 2019

posted in: Noutati | 0

        Vă așteptăm cu drag!

             În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2019, inclusiv.   La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1.09 – 31.12. 2019, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.  

            Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea  Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) în perioada 26 FEBRUARIE-20 MARTIE 2019.

(programări la tel. 0745 515 778 – d-na prof. Oproiu Ramona)

 

Pentru o mai bună informare privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare vă invităm la :

 • ședință cu părinții – joi, 28 FEBRUARIE 2019, ora 1630 în sala profesorală a Școlii Gimnaziale ,,Liviu Rebreanu”
 • Ziua porţilor deschise – în perioada 4-8 martie 2019, între orele 8-12, părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile școlare în care își desfășoară activitatea clasa pregătitoare şi vor putea discuta cu cadrele didactice pentru o mai bună informare.

Clase pregătitoare aprobate conform planului de școlarizare pentru anul  școlar 2019-2020:

 • 1 clasă învățământ tradițional – 20 locuri
 • 1 clasă învățământ alternativa Step by Step – 20 locuri

   Documente necesare înscrierii:

 1. cerere-tip de înscriere  care se completează la sediul unității sau online; validarea cererii-tip este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8 – 16 (luni-vineri) ;
 2. copie după  certificatul de naștere al copilului;
 3. copie după actul de identitate al  unuia dintre părinți de unde să reiasă domiciliul stabil;
 4. adeverință eliberată de medicul de familie cu vaccinările copilului și care atestă că  este apt pentru școală (se poate aduce până la 1 septembrie 2019);
 5. avizul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice pentru copiii care  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1.09-31.12.2019 și doresc înscrierea în clasa pregătitoare;
 6. o folie de plastic.

 Înscrierea copiilor se va face la secretariatul școlii în două etape:

 • 4 – 22 martie 2018, între orele 800-1600 , I etapă
 • 2 – 8 aprilie 2018, a II-a etapă, pentru copiii care nu au fost înscriși în prima etapă.

Informații suplimentare la secretariat, tel. 0266-311 479 și 0730 584 675.

Notă: Ordinul de ministru nr. 3181/18.02.2019 reglementează înscrierea la clasa pregătitoare  pentru anul şcolar 2019-2020. Detalii la : https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Metodologie_%20inscriere_%20invatamant%20primar_%202019.pdf