MISIUNEA ȘCOLII

,,Educăm ţintind spre adevăr, spre bine, spre frumos, spre viitor.”

I. În școala noastră găsiți oameni cu suflet cald și inimă iubitoare, în care entuziasmul tineresc se întâlnește cu înțelepciunea şi profesionalismul, cu încrederea în forța educației. Cultivăm sensibilitatea copiilor faţă de valorile moral-civice; dezvoltăm implicarea în viaţa şcolii a părinţilor, pe care ni-i dorim parteneri egali în educaţia copiilor.

II. În școala noastră găsiți un partener de încredere și un prieten adevărat, ce doreşte ca, într-un climat educaţional optim, să ofere fiecărui copil posibilitatea de a-și făuri o imagine pozitivă despre el însuși, de a-și descoperi și dezvolta predispozițiile native, de a-și descifra drumul spre împlinire și succes, spre fericire.